Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Akreditace

Zkušební laboratoř
Osvědčení č.: 28/2020 ze dne 13. 1. 2020 platné do 5. 5. 2022
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Zkoušení strojírenských, elektrických a stavebních výrobků, plynových, tlakových a vytápěcích zařízení, hasicích přístrojů, osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků, EMC, manipulační techniky, hraček, nábytku, sportovních potřeb, spotřebního zboží a měření emisí. 

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Certifikační orgán certifikující produkty (výrobky)
Osvědčení č.: 260/2021 ze dne 10.5.2021 platné do 10.5.2026
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Certifikace strojních, elektrických, tlakových, topných, plynových zařízení, stavebních výrobků, zdravotnických prostředků, hraček, osobních ochranných prostředků, potřeb pro dílnu, kancelář, sport a domácnost a emise hluku.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.
Informaci o uplatnění flexibilního rozsahu akreditace zobrazíte ZDE.

TI - technická inspekce
Osvědčení o akreditaci č.: 363/2019 ze dne 16. 7. 2019 platné do 7. 11. 2022
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Inspekční činnost orgánu typu A u nových a provozovaných tlakových, zdvihacích, elektrických, plynových a jaderně energetických zařízení, technologických celků, prostředků lidové zábavy, zařízení pro dopravu osob, zařízení,výrobků, procesů a specifikovaných činností vymezených přílohou tohoto osvědčení.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Certifikační orgán pro systémy managementu
Osvědčení o akreditaci č.: 366/2019 ze dne 19. 7. 2019 platné do 19. 7. 2024
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016

Certifikace systémů jakosti a SM BOZP v oborech výrob a v nich aplikovaných procesů svařování, distribuce a služeb ve strojírenství, výrobě zdravotnických prostředků v oborech, které s nimi souvisejí a ve vybraných službách.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Certifikační orgán pro certifikaci osob
Osvědčení č.: 95/2019 ze dne 28. 2. 2019 platné do 28. 2. 2024
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013

Certifikace osob v oboru vyhrazených tlakových, zdvihacích, elektrických a plynových technických zařízení, svařování, manipulačních vozíků, montáže šroubových spojů a prevence rizik v BOZP vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Kalibrační laboratoř
Osvědčení č.: 45/2019 ze dne 29. 1. 2019 platné do 26. 10. 2022
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Kalibrace měřidel v oboru délka, tlak a teplota.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.