Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Akreditace

Zkušební laboratoř
Osvědčení č.: 106/2024 ze dne 1. 3. 2024 platné do 2. 5. 2027
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Zkoušení strojírenských, elektrických a stavebních výrobků pro ústřední vytápění, plynových, mechanických, tlakových a vytápěcích zařízení, hasicích přístrojů, čerpadel a chladících zařízení, osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků, EMC, střídačů pro FVE, manipulační techniky, strojních zařízení, hraček, nábytku, sportovních potřeb a spotřebního zboží.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace zobrazíte ZDE.

Certifikační orgán certifikující produkty (výrobky)
Osvědčení č.: 674/2023 ze dne 18.12.2023 platné do 10.5.2026
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013

Certifikace strojních, elektrických, tlakových, topných, plynových zařízení, stavebních výrobků, zdravotnických prostředků, hraček, osobních ochranných prostředků, potřeb pro dílnu, kancelář, sport a domácnost a emise hluku.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace zobrazíte ZDE.

TI - technická inspekce
Osvědčení o akreditaci č.: 127/2024 ze dne 19. 3. 2024 platné do 31. 10. 2027
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012

Inspekční činnost orgánu typu A u nových a provozovaných tlakových a jaderně energetických zařízení, technologických celků, zařízení, výrobků, procesů a specifikovaných činností. Inspekce procesu výroby pevných biopaliv a procesu obchodování s pevnými biopalivy.

Osvědčení včetně přílohy zobrazíte ZDE.

Certifikační orgán pro systémy managementu
Osvědčení o akreditaci č.: 345/2024 ze dne 11. 7. 2024 platné do 11. 7. 2029
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016

Certifikace systémů jakosti v oborech výroby, distribuce a služeb ve strojírenství a ve vybraných službách.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Certifikační orgán pro certifikaci osob
Osvědčení č.: 89/2024 ze dne 23. 2. 2024 platné do 23. 2. 2029

Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013

Certifikace osob v oboru manipulačních vozíků, montáže šroubových spojů a prevence rizik v BOZP.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.

Kalibrační laboratoř
Osvědčení č.: 103/2024 ze dne 1. 3. 2024 platné do 18. 10. 2027
Akreditační požadavky splněny dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Kalibrace měřidel v oboru tlak a teplota.

Osvědčení zobrazíte ZDE.
Přílohu zobrazíte ZDE.
 

 

 

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace