Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Korejská certifikace KCS

Ve spolupráci se svým jihokorejským obchodním zástupcem SZU Korea, zajišťujeme pro své zákazníky značku KC a značku S pro jejich výrobky. Aby mohly být určité výrobky uvedeny na korejský trh, musí tyto značky nést “KC” (t.j. Korejská certifikace).

Příslušná ministerstva v minulosti používala různá značení. Nyní jsou všechna označení bezpečnosti produktu sloučena do jednoho označení certifikace: K a C.

Označení “KC” musí být umístěno na strojním zařízení nebo zařízení, které prošlo autonomní kontrolou bezpečnosti (Autonomous Safety Check) nebo získalo certifikát bezpečnosti (Safety Certificate).

 

                                      

Normy a předpisy

Porušení zákona

Požadavky KC

Důkazní dokumenty

Značka KCs

Výjimky týkající se značky KC

Předmět KCs

Certifikace bezpečnosti

Systém, kterým ministr práce komplexně hodnotí a zkouší, zda bezpečnostní vlastnosti strojního zařízení nebo zařízení podléhajícího certifikaci bezpečnosti a technické schopnosti a výrobní systém výrobce splňují normy bezpečnostní certifikace.

Autonomní kontrola bezpečnosti

Systém, kdy osoba, která vyrábí nebo dováží strojní zařízení nebo zařízení podléhající vlastnímu potvrzení bezpečnosti (self-safety confirmation) potvrzuje, že daný výrobek splňuje interní (vlastní) bezpečnostní normy, a tuto skutečnost nahlásí ministerstvu zaměstnanosti a práce.

Program autonomní kontroly bezpečnosti (Systém podávání zpráv o vlastním potvrzení bezpečnosti /Self-safety Confirmation Reporting System) je povinný certifikační program, který povoluje strojní zařízení certifikované schváleným KOSHA, aby se zabránilo nežádoucím událostem (úrazům) způsobených elektrickým šokem, mechanickým nebezpečím, požárem a dalšími nebezpečími vznikajícími v souvislosti se strojním zařízením.

Dle programu Autonomní kontrola bezpečnosti má výrobce (instalované nebo části hlavní konstrukce, včetně změn) nebo dovozce anebo instalátor strojního zařízení zajistit bezpečnostní vlastnosti výrobků tak, aby fungovaly v souladu s interně a dobrovolně přijatými bezpečnostními normami a aby byla podána hlášení do systému ministerstva zaměstnanosti a práce.

“KC” musí být uvedeno na strojním zařízení nebo na zařízení, které prošlo a bylo povoleno autonomní bezpečnostní kontrolou, nebo které získalo certifikát bezpečnosti.

Postup pro KCs

Description & Documents

Responsible

KONZULTACE
PŘEDBĚŽNÝ DOTAZNÍK

 • Potvrzení/ověření, že je dané strojní zařízení zahrnuto
  v předmětu autonomní bezpečnostní kontroly KC
 • Zaslání cenové nabídky výrobci (dovozci)

SZU KOREA

PŘIJETÍ CENOVÉ NABÍDKY

 • Podepsaná cenová nabídka
 • Certifikát o registraci subjektu

Výrobce

(Dovozce)

FAKTURACE A ÚHRADA ZÁLOHY

PŘÍPRAVA DOKUMENTACE A PŘEZKOUMÁNÍ KONSTRUKCE


  • Kategorizace do skupin všech strojních zařízení, které jsou předmětem žádosti, podle jejich funkce, návrhu a technických vlastností.
  • Příprava dokumentů k předložení KOSHA.
   • Žádost o KC v korejštině

   • Certifikát o všech záležitostech týkajících se registrace v Obchodním rejstříku
   • Specefikace/popis výrobků
   • Výkresy (strojní, elektrotechnické, pneumatika, hydraulika atd.)
   • Výpočty
  • Analýza rizik a hodnotící zpráva
  • Návod v korejštině
  • Výkresy výrobního štítku

SZU KOREA
&
Výrobce

(Dovozce)
ZKOUŠKY EMS
A ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTI

 • Zkoušky bezpečnosti na každém představiteli strojního zařízení různých skupin.
 • Zkoušky bezpečnosti na každém představiteli strojního zařízení různých skupin

SZU KOREA
&
A laboratoř akreditovaná ILAC

PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTŮ KOSHA

 • Předložení výše uvedených dokumentů KOSHA in person

SZU KOREA

nebo výrobce

(dovozce)

FAKTURACE A KONEČNÁ PLATBA

POSOUZENÍ DOKUMENTACE
A
CERTIFIKACE

 • Vydání certifikátu po provedení posouzení dokumentace agenturou KOSHA

KOSHA

TECHNICKÉ KONZULTACE

 • Náprava neshod v návrhu strojního zařízení a TCF spolu s vypracováním reakcí ohledně hodnotících zpráv o hodnocení rizika.

* Plány náprav definované v reakcích musí být aplikovány do návrhu strojního zařízení před odesláním

SZU KOREA

* Pozn.: Výrobce (dovozce) musí přiložit certifikát vydaný KOSHA do návodu nebo do dohody o záruce; také musí zařízení označit značkou KC tak, aby dokázal úspěšné provedení autonomní bezpečnostní kontroly.

Podání

Dokumenty, které mají být předloženy KOSHA*Korea Occupational Safety & Health Agency

 1. Žádost *refer to Annex 1 (v korejštině)

  (Obecný název výrobku, čís. typu modelu, zdroj elektrické energie (kW), podpis zástupce výrobce a oficiální razítko firmy)

 2. 2. Certifikát o registraci subjektu, certifikát o všech záležitostech ohledně registrace v Obchodním rejstříku

 3. Zpráva o vyhodnocení rizik (v korejtině)

  (Konstrukce výrobku, bezpečnostní opatření přijatá proti všem možným rizikům/nebezpečným situacím)

 4. Návod pro uživatele (v korejštině)

 5. Zpráva o elektrické bezpečnosti, zpráva o zkoušce elektromagnetické kompatibility (v korejštině / angličtině)

 6. Výkres výrobního štítku (v korejštině)

  (Zařízení musí být označeno značkou KC a povinnými označeními, které jsou různé – podle kategorie výrobku)

 7. Specefikace výrobku

  (Fotografie, výkres sestavy, technické vlastnosti atd.)

Dokumenty, které má výrobce vést / uchovat

 1. Všechny dokumenty definované výše (podání na KOSHA)

 2. Podrobné odpovědi zprávy o vyhodnocení rizik a související protokoly o zkouškách a technické dokumenty (schéma el. zapojení, strojní výkresy, zprávy o bezpečnosti atd.)

Výrobce musí přiložit certifikát vydaný KOSHA do návodu nebo do dohody o záruce a musí strojní zařízení označit značkou KC tak, aby dokázal úspěšné provedení autonomní bezpečnostní kontroly.

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, Ph.D.

Ing. et Mgr. Michal Dvořáček, Ph.D.

Zahraniční spolupráce

dvoracek@szutest.cz
+420 541 120 510
+420 606 682 833

interest

Máte zájem o tuto službu?

1.

Poptávka

Máte-li zájem o některou z naších služeb, obraťte se na nás.

slide

2.

Upřesnění

Naši odborníci se Vám brzy ozvou a upřesní s Vámi detaily poptávky.

slide

3.

Nabídka

Po vyjasnění detailů pro Vás sestavíme finální nabídku.

slide

4.

Objednávka

Následně vyplníte závaznou objednávku.

slide

5.

Realizace

Po podpisu smlouvy se pustíme do realizace Vaší zakázky.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace