Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

14. říjen - Mezinárodní den standardů

Světový den standardů (nebo Mezinárodní den standardů) je mezinárodní den, který se slaví každoročně 14. října a je poctou úsilí tisíců odborníků, kteří vyvíjejí dobrovolné standardy v rámci organizací zabývajících se tvorbou standardů.

Mezi ně patří Americká společnost strojních inženýrů (ASME), Mezinárodní elektrotechnická komise (IEC), Mezinárodní rada pro etické standardy účetních (IESBA), Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), Institut elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE) a Pracovní skupina pro internetové inženýrství (IETF).

Cílem Světového dne standardů je zvýšit povědomí regulačních orgánů, průmyslu a spotřebitelů o významu standardizace pro globální ekonomiku.

Datum 14. října bylo vybráno speciálně pro připomenutí data, kdy se v roce 1946 v Londýně poprvé sešli delegáti z 25 zemí a rozhodli se vytvořit mezinárodní organizaci zaměřenou na usnadnění standardizace. ISO potom bylo založeno o rok později, ale první Světový den standardů se slavil až v roce 1970.


V SZÚ můžeme využít tento den jako příležitost k připomenutí si naší vize a poslání:

vize: "Být přední evropskou společností v oblasti zkušebnictví, inspekce a certifikace, která bude stabilním partnerem pro zákazníky a žádaným zaměstnavatelem."

poslání: "Jsme důvěryhodným průvodcem na Vaší cestě růstu a inovací, společně budujeme bezpečný svět."

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace