Ing. Ondřej Borkovec
Vedoucí oborové skupiny
plynové spotřebiče

e-mail: tel.: mobil:

borkovec@szutest.cz
+420 541 120 427
+420 727 910 906

PLYNOVÉ SPOTŘEBIČE

 • varné plynové spotřebiče 
 • spotřebiče na plynná paliva určená k vytápění (kamna, krby)
 • ohřívače vzduchu a infrazářiče
 • plynové ohřívače vody (zásobníkové i průtokové)
 • kempingový sortiment (svítidla, topidla, grily, vařiče)
 • spotřebiče na plynná paliva do prádelen (pračky, sušičky, žehliče, mandly)
 • chladničky na plynná paliva
 • plynové části průmyslových zařízení
 • kahany, ruční hořáky, pájecí hořáky
 • sušárny, pekařské pece
 • plynové osvětlení
 • zapalovače
 • atd.

 

V oboru varných plynových spotřebičů nabízíme komplexní služby, které výrobce potřebuje pro opatření výrobku označením CE 1015. 

Provádíme informativní přezkoušení parametrů výrobku, zkoušky a posouzení shody s technickými normami a legislativními předpisy, certifikaci výrobku. 

V naší zkušební laboratoři jsme schopni připravit veškeré zkušební plyny dle ČSN EN 437 - Zkušební plyny. Zkušební přetlaky. Kategorie spotřebičů. 

Jako Notifikovaná osoba provádíme též pravidelný dozor všemi způsoby, které Směrnice na spotřebiče plynných paliv nabízí.

 

Rozsah zkoušek a posouzení (vybrané vlastnosti):

 • konstrukce výrobku
  (konstrukční požadavky výrobku definované jednotlivými technickými předpisy)
 • parametry výrobku
  (příkon, účinnost)
 • bezpečnost
  (těsnost plynového rozvodu, emise spalin, povrchové teploty, bezpečné vzdálenosti, zkoušky zapalování a stability hoření, elektrická bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita, atd.)
 • dokumentace
  (výkresy, technické návody, výrobní štítky, certifikáty komponentů,  elektro schémata, atd.)
 • a další

 

Odborné kompetence SZÚ ve vztahu ke kotlům na tuhá paliva:

 

Legislativa (předpisy):

 • Nařízení vlády 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
 • Směrnice 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv (platí do 2018)
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv (nahrazuje směrnici 2009/142/ES)
 • Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. na el. bezpečnost
 • (LVD 2014/35/EU)
 • Nařízení vlády č. 117/2016 Sb. na elektromagnetickou kompatibilitu
 • (EMC 2014/30/EU)

 

Normy:

ČSN EN 30-x-x

Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost

ČSN EN 26

Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k ohřevu užitkové (pitné) vody

ČSN EN 89

Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

ČSN EN 203-x

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování

ČSN EN 416-x

Závěsné tmavé trubkové zářiče s hořákem na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností

ČSN EN 419-x

Závěsné zářiče na plynná paliva s hořákem bez ventilátoru pro všeobecné použití vyjma domácností

ČSN EN 613

Konvekční kamna na plynná paliva

ČSN EN 449

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difúzním katalytickým spalováním)

ČSN EN 484

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Varné jednotky včetně varných jednotek s rožněm pro venkovní použití

ČSN EN 497

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití

ČSN EN 498

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Rožně pro venkovní použití

ČSN EN 521

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

ČSN EN 461

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností

ČSN EN 509

Dekorační krby na plynná paliva pro tepelnou pohodu

ČSN EN 525

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s přímým ohřevem a nucenou konvekcí o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW, pro vytápění prostorů nebytových objektů

ČSN EN 621

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW, pro vytápění prostorů nebytových objektů

ČSN EN 621

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k výtápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW

ČSN EN 483

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

ČSN EN 777

Sestavy závěsných tmavých trubkových zářičů s hořáky na plynná paliva s ventilátorem, pro všeobecné použití vyjma domácností

ČSN EN 1266

Konvekční ohřívače vzduchu se zabudovaným ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin

ČSN EN 12244-1

Pračky s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 20 kW - Část 1: Bezpečnost

ČSN EN 1458-1

Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 1: Bezpečnost

ČSN EN 1596

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Pojízdné a přenosné ohřívače vzduchu s přímým ohřevem a nucenou konvekcí pro vytápění nebytových prostorů

ČSN EN 12309-1

Absorpční a adsorpční klimatizační zařízení a/nebo zařízení s tepelným čerpadlem s vestavěnými zdroji tepla na plynná paliva, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 1: Bezpečnost

ČSN EN 1020

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW, pro vytápění prostorů nebytových objektů

ČSN EN 778

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí, s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW, pro vytápění bytových prostorů

ČSN EN 1196

Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro vytápění prostorů bytových a nebytových objektů - Doplňující požadavky na kondenzační ohřívače vzduchu

ČSN EN 1319

Ohřívače vzduchu na plynná paliva s nucenou konvekcí a s hořáky s ventilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW, pro vytápění bytových prostorů

ČSN EN 13278

Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou

ČSN EN 14829

Kamna na plynná paliva v provedení A o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 6 kW

ČSN EN 14438

Vestavné spotřebiče na plynná paliva k teplovzdušnému vytápění více místností

ČSN EN 14543

Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Venkovní ohřívače - Sálavá topidla bez připojení ke kouřovodu pro venkovní použití nebo pro dostatečně větrané prostory

ČSN EN 15033

Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě


 

 

Užitečné odkazy

Stránka plynové směrnice na portálu EU:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/gas-appliances/directive/

Výkladové dokumenty:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/11221