Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Certifikace, posouzení, akreditace a kontrola otopných těles

Jsme akreditovanou zkušební laboratoří a ověřujeme výkonové parametry radiátorů, konvektorů a malé vzduchotechniky. Provádíme zkoušky těles o výkonech 200 – 3 500 W. Naše zkušební laboratoř využívá pro účely testování otopných těles dvě plně automatické zkušební místnosti, díky čemuž dokážeme velmi snadno a rychle reagovat na požadavky zákazníků. Zkušební místnosti patří mezi nejmodernější v Evropě a svojí konstrukcí a měřící technologií odpovídají přísným požadavkům na akreditovanou zkušební místnost.

Máme návaznost na referenční laboratoř HLK Stuttgart a jsme uvedeni na seznamu kalibrovaných Oznámených subjektů, které prošly kruhovou zkouškou (RRT) spadající do působnosti skupiny SG03-WG1. Splňujeme tedy veškeré požadavky následujících článku normy: EN 442-2:2014 Annex J, EN 442-2:2014 Annex I.

Naše zkušebna otopných těles byla schválena mezi prestižní akreditované zkušební laboratoře DIN CERTCO (registrační číslo PL271). Naše protokoly o zkoušce tak lze využít pro získání této certifikační značky kvality. Označení certifikačními značkami DIN Geprüft dodá Vašemu produktu větší důvěryhodnost nejen na evropském, ale i na celosvětovém trhu.

Díky spolupráci s certifikačním orgánem DIN CERTCO jsme v roce 2020 byli uznáni jako akreditovaná laboratoř evropské skupiny RADMAC, a to v souladu se všemi požadavky na otopná tělesa, konvektory a podlahové konvektory s ventilátorem dle zkušebních norem EN 442 a EN 16430. Evropská skupina RADMAC se zabývá harmonizací všech dobrovolných značek kvality pro otopná tělesa v Evropě. Jednotlivé certifikační orgány přijmou naše protokoly o zkoušce a udělí výrobci certifikační značky uvedené v programu evropské skupiny RADMAC. To vše za snížené náklady plynoucí z kombinovaných návštěv a vícero měření nutné pro pokrytí všech certifikačních značek v systému.

Po získání některé z dobrovolných certifikačních značek nás neváhejte kontaktovat a my pro Vás zajistíme přístup do programu RADMAC. Po splnění požadavků plynoucí z programu RADMAC (inspekce a ověřovací zkoušky) získáte certifikační značky jednotlivých členských orgánů.

V současné době jsme schopni provádět akreditované zkoušky u většiny typů otopných těles, jako jsou klasické radiátory, podlahové konvektory, otopná tělesa s ventilátorem, sálavé stropní panely, nástěnné konvektory či chladící trámce.

Popis Posuzování shody dle směrnic
Stavební výrobky (CPR) EU č. 305/2011
Stavební výrobky NV č. 163/2002 Sb.
Ekodesign lokálních topidel EU č. 1188/2015

Technologie zkušebních místností je uzpůsobena pro měření otopných těles podle následujících norem:

Výrobková skupina Norma
Otopná tělesa EN 442
Podlahové konvektory EN 16430
Sálavé stropní panely EN 14037
Chladící trámce - aktivní EN 15116
Chladící trámce - pasivní EN 14518
Chladící kryty EN 14240

Zkušební komora dle EN 442

Norma platí pro měření tepelného výkonu otopných těles se samotížným prouděním vzduchu, která jsou umístěna na podlaze nebo nad ní.

Zkušební komora dle EN 16430, EN 14037, EN 14518, EN 15116

Norma platí pro měření tepelného a chladicího výkonu otopných těles s nuceným prouděním, která jsou umístěna v podlaze nebo nad ní. Zároveň se uplatňuje u podlahových konvektorů s přirozeným prouděním vzduchu, sálavých stropních panelů nebo chladících trámců.

Portfolio našich služeb však zahrnuje i další doplňkové služby, které mají za cíl poskytnut našim zákazníkům komplexní balíček obsahující vše potřebné pro uvedení výrobku na Evropský trh.  Jedná se například o následující služby:

Kompetence:

 

Kromě testování výrobků se zaměřujeme i na posuzování vlastností stavebních výrobků. Jsme Oznámeným subjektem 1015 (Notified Body 1015) a posuzujeme shodu dle evropské legislativy, k níž patří i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, která stanovuje harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.

Spoluprací se SZÚ tedy získáte kompletní služby, kde finálním produktem bude pro Vás certifikát a protokol o posouzení vlastností stavebního výrobku (AVPC) podle systému 3, potvrzující kvalitu vašeho výrobku. Na základě těchto dokumentů můžete přímo vydávat své Prohlášení o vlastnostech (DoP).

Pokud Vás zajímá, jak postupujeme při objednávce Posuzování shody, tak zde uvádíme celý postup v jednotlivých krocích:

  1. Doručení konkrétní poptávky na naši emailovou adresu.
  2. Nejlépe osobní schůzka, na které prodiskutujeme výběr vzorků, cenovou nabídku a obchodní záležitosti. V případě potřeby je vše možno vyřídit pomocí emailové konverzace.
  3. Vyplnit Objednávku činností při posuzování shody (pošleme Vám ji předvyplněnou se všemi náležitostmi)
  4. Na základě objednávky sepíšeme smlouvu o posouzení vlastností výrobků. Tato smlouva musí být podepsána orgánem společnosti oprávněným jednat.
  5. Po podepsání smlouvy, uhrazení zálohové faktury a doručení vybraných vzorků a dokumentace potřebné k posuzování vlastností výrobků následuje zkoušení, hodnocení a přezkoumání.
  6. Výsledky hodnocení, které povedou k vydání certifikátu a protokolu o posouzení vlastností stavebního výrobku. V případě neshody je nutné s objednavatelem domluvit postup odstranění závady.
  7. Uhrazení konečné faktury a doručení všech závěrečných dokumentů na adresu objednavatele.

 

 

 

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Jakub Dohnal

Ing. Jakub Dohnal

Garant oboru ENplus® dřevní pelety

dohnal2@szutest.cz
+420 541 120 458
+420 727 902 870

interest

Máte zájem o tuto službu?

1.

Poptávka

Máte-li zájem o některou z naších služeb, obraťte se na nás.

slide

2.

Upřesnění

Naši odborníci se Vám brzy ozvou a upřesní s Vámi detaily poptávky.

slide

3.

Nabídka

Po vyjasnění detailů pro Vás sestavíme finální nabídku.

slide

4.

Objednávka

Následně vyplníte závaznou objednávku.

slide

5.

Realizace

Po podpisu smlouvy se pustíme do realizace Vaší zakázky.

Aktuality

Zvýšíme důvěryhodnost vašich výrobků

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace