Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Inovační vouchery od SZU

Na naše služby v rámci zkoušení a certifikace můžete opět čerpat evropské prostředky z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Dotace můžete využít formou Inovačních voucherů z VI. výzvy.

Jelikož se jedná o jeden z nejméně administrativně náročných dotačních titulů, tak mnoho našich klientů využilo těchto inovačních voucherů i v předchozích výzvách, a výrazně si tak snížili náklady na využití našich služeb!

Co jsou Inovační vouchery?

Inovační vouchery jsou finanční poukazy na testování, měření a certifikaci, určené pro malé a střední podniky (MSP) - blíže např. doporučení Komise 2003/361/ES). Vouchery Vám pokryjí náklady až do výše 85 % uznaných nákladů projektu, viz níže. Cílem programu je zahájení a zintenzivnění vlastních inovačních aktivit podnikatelských subjektů s přímým dopadem na posílení konkurenceschopnosti MSP.

Každý žadatel (tj. 1 IČ) může žádat maximálně o 3 vouchery, které však na sebe nesmí navazovat. Místo realizace musí být mimo území hl. m. Prahy. Nově může žádat i zahraniční subjekt, který má zřízenu pobočku/provozovnu v ČR.

Maximální výše způsobilých výdajů na 1 voucher je:

  1. až 499 999,- Kč, s dotací 85 % ... v případě, že se projekt zaměřuje na posílení aktivit MSP v efektivnějším nakládání s vodou s cílem reagovat na rizika spojená s projevy sucha

  2. až 499 999,- Kč, s dotací 75 % ... v ostatních případech (bez výběrového řízení na dodavatele služeb)

  3. až 1 999 999,- Kč, s dotací 50 % ... v ostatních případech (s výběrovým řízením na dodavatele služeb)

Aktuální výzva je platná do 31. 12. 2022, nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 7. 2023.

Inovační vouchery můžete u nás využít v těchto oborech:

V rámci služeb Akreditované zkušební laboratoře (AZL) lze Inovační vouchery uplatnit také na vývojové testy a optimalizaci Vašich výrobků.

Postup pro získání Inovačních voucherů

Pro získání voucherů je nutné předložit elektronicky žádost prostřednictvím portálu IS KP14+. Žádost je velmi jednoduchá a skládá se z těchto povinných dokumentů:

  1. Podnikatelský záměr (dodá žadatel, v případě zájmu dokážeme zprostředkovat jeho vypracování)
  2. Nabídka poskytnutí služby (vypracujeme my)
  3. Prohlášení k žádosti o podporu včetně de minimis a Prohlášení k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dodá žadatel)
  4. Osvědčení o akreditaci AZL s její přílohou (dodáme my)

Veškeré vzory povinných dokumentů a další podrobné informace ohledně Inovačních voucherů naleznete na stránkách Agentury pro inovace a podnikání (API), obecnou dokumentaci k výzvě naleznete na stránkách MPO.

V případě dotazů nebo zájmu o využití Inovačních voucherů se nás neváhejte obrátit.

 

 

 

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D.

Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D.

Manažer sekce Hydraulická a tlaková zařízení

kolbabek@szutest.cz
+420 541 120 459
+420 607 016 686

interest

Máte zájem o tuto službu?

1.

Poptávka

Máte-li zájem o některou z naších služeb, obraťte se na nás.

slide

2.

Upřesnění

Naši odborníci se Vám brzy ozvou a upřesní s Vámi detaily poptávky.

slide

3.

Nabídka

Po vyjasnění detailů pro Vás sestavíme finální nabídku.

slide

4.

Objednávka

Následně vyplníte závaznou objednávku.

slide

5.

Realizace

Po podpisu smlouvy se pustíme do realizace Vaší zakázky.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace