Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Certifikace, posouzení a kontroly strojních zařízení

SZÚ jako notifikovaná osoba Evropského společenství 1015, je vám připraven poskytnout široké spektrum činností. Nabízí své služby v oblasti působnosti zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů , týkající se posuzování shody a navazujících nařízení vlády 176/2008 Sb.

NV č. 176/2008 Sb. zakládá shodu s požadavky přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES.

K provádění zkoušek strojních  zařízení je zkušebna akreditována Českým institutem pro akreditaci jako akreditovaná zkušební laboratoř 1045.1. Je rovněž centrem technické pomoci, provádí konzultační činnost a zkoušky podle českých i zahraničních technických norem a předpisů.

Strojírenský zkušební ústav v oblasti strojních zařízení nabízí zkoušky a posuzování:

CO SE ZKOUŠÍ:

CO SE POSUZUJE:

POŽADOVANÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE:

NEJČASTĚJI SE VYSKYTUJÍCÍ PROBLÉMY:

NORMY:

 

 

 

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Zdeněk Dobeš

Ing. Zdeněk Dobeš

Zkušební technik, garant oboru
Brno

dobes@szutest.cz
+420 541 120 812
+420 724 907 183

Ing. Aleš Mach

Ing. Aleš Mach

Garant oboru Stroje

mach@szutest.cz
+420 483 348 279
+420 602 123 192

interest

Máte zájem o tuto službu?

1.

Poptávka

Máte-li zájem o některou z naších služeb, obraťte se na nás.

slide

2.

Upřesnění

Naši odborníci se Vám brzy ozvou a upřesní s Vámi detaily poptávky.

slide

3.

Nabídka

Po vyjasnění detailů pro Vás sestavíme finální nabídku.

slide

4.

Objednávka

Následně vyplníte závaznou objednávku.

slide

5.

Realizace

Po podpisu smlouvy se pustíme do realizace Vaší zakázky.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace