Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Certifikace a kontroly ohřívačů vody - označení CE

Nabízíme komplexní služby, které výrobce potřebuje pro opatření výrobku označením CE a také pro opatření výrobku energetickým štítkemProvádíme informativní přezkoušení parametrů výrobku, zkoušky a posouzení shody s technickými normami a legislativními předpisy, certifikaci výrobku.

Jedná se o výrobky: 

ROZSAH ZKOUŠEK A POSOUZENÍ (VYBRANÉ VLASTNOSTI):

EKODESIGN / ENERGETICKÉ ŠTÍTKOVÁNÍ

OSTATNÍ

Odborné kompetence SZÚ:

Legislativa (předpisy):

 Normy/metodiky:

ČSN EN 12897+A1

Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody

ČSN EN 60379      

Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely

ČSN EN 89

Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

ČSN EN 26

Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

ČSN EN 50193-1 ed. 2

Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50440

Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost

2014/C 207/03

Sdělení Komise v rámci provádění nařízení Komise (EU) č. 814/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů vody a zásobníků teplé vody, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/1369/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení

Výkladový dokument

Guidelines accompanying Regulations (EU) No 811 & 812/2013 with regard to energy labelling of space heaters, combination heaters, packages of space heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control and solar device, and of water heaters, hot water storage tanks and packages of water heater and solar device Regulations (EU) No 813 & 814/2013 with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters, and for water heaters and hot water storage tanks

Užitečné odkazy:

Stránka EU věnující se ekodesignu ohřívačů - https://energy.ec.europa.eu/index_en 

 

 

 

Na koho se můžete obracet s dotazy a konkrétními požadavky?

Ing. Marek Skřivan

Ing. Marek Skřivan

Garant oboru Ohřev vody a Odpadní voda

skrivan@szutest.cz
+420 541 120 331
+420 724 380 469

interest

Máte zájem o tuto službu?

1.

Poptávka

Máte-li zájem o některou z naších služeb, obraťte se na nás.

slide

2.

Upřesnění

Naši odborníci se Vám brzy ozvou a upřesní s Vámi detaily poptávky.

slide

3.

Nabídka

Po vyjasnění detailů pro Vás sestavíme finální nabídku.

slide

4.

Objednávka

Následně vyplníte závaznou objednávku.

slide

5.

Realizace

Po podpisu smlouvy se pustíme do realizace Vaší zakázky.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace