Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

50 let - historie a současnost

Vážení klienti a obchodní partneři,

V letošním roce je to již 50 let od doby, kdy z původního podniku Kovotechna vznikl Strojírenský zkušební ústav, s. p. (SZÚ). Nejednalo se tehdy o založení zcela nového podniku, ale zřízení SZÚ ze státního podniku Kovotechna, který také navazoval na předešlou firmu. Naše historie tedy sahá mnohem dále, než je oněch 50 let.

Počátky našeho podniku se datují již k roku 1898, kdy byl v Jablonci nad Nisou založen Zemský ústav pro zvelebování živností při obchodní a živnostenské komoře, v roce 1919 následovalo založení stejného Ústavu v Brně.

V tomto uspořádání tyto Ústavy fungovaly do roku 1950, kdy byly včleněny do státního podniku Kovotechna.

Autorizaci SZÚ získal od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) roku 1997 a stali jsme se tak Autorizovanou osobou číslo 202 (AO 202).

V roce 2002 jsme se, na základě oznámení ÚNMZ ke Komisi ES, stali Notifikovanou osobou číslo 1015 (NB 1015) pro posuzování shody výrobků.

Naše dlouhá historie je především závazkem pro neustálé zlepšování nabízených služeb, abychom pro Vás byli i nadále vyhledávaným partnerem v oblasti zkušebnictví, certifikace, inspekce a školení.

Abychom mohli naše služby neustále zlepšovat, je pro nás velmi důležitý Váš názor. Pokud tedy máte nějaké připomínky či náměty, dejte nám prosím vědět, buď vyplněním dotazníku ZDE, nebo na email szu@szutest.info.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace