AKTIV 2013

4. 6. 2013 proběhlo v brněnském hotelu Santon odborné setkání certifikovaných osob a odborně způsobilých osob
v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. v oblasti BOZP. Organizačním garantem akce byla Dana Prášková.

 

Program

  • novinky v právních a ostatních předpisech BOZP
  • poznatky z kontrolní činnosti a vývoj úrazovosti
  • bezpečnost provozu a obsluhy manipulačních vozíků
  • prevence rizik na pracovišti
  • OPO Slovenská republika
  • aktuální změny v legislativě ochrany zdraví při práci
  • novinky v r. 2013, dokumentace staveb, plán BOZP
    a činnost koordinátora
  • motorové vozíky v SR