Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Byla vydána nová verze tzv. "Modré příručky"

Evropská Komise zveřejnila v Ústředním věstníku EU aktualizovanou verzi tzv. "Modré příručky". Tento dokument vysvětluje veškerá pravidla a postupy, které jsou nezbytné pro naší práci v rámci zkoušení a posuzování výrobků. V SZÚ tento dokument respektujeme, mj., při vytváření směrnic, metodik, postupů, vzorů, formulářů apod.

„Modrá příručka“ byla poprvé zveřejněna v roce 2000, následně byla revidována v roce 2014 tak, aby zohledňovala nejnovější vývoj a zajistila co nejširší společné chápání uplatňování nového legislativního rámce pro uvádění výrobků na trh. Znovu byla revidována a upravena v roce 2016.

Tato nová verze příručky z roku 2022 vychází z předchozích vydání, ale rovněž odráží nedávné změny v právních předpisech, a zejména přijetí nového nařízení o dozoru nad trhem.

Novou verzi "Modré příručky" naleznete na odkazu zde: EUR-Lex - 52022XC0629(04) - EN - EUR-Lex (europa.eu)