Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Dohoda o vzájemné spolupráci SZÚ a UDT

Spolupráce, partnerství a zvyšování odborného zázemí inspekčních specialistů obou stran. To jsou nejdůležitější body naší dohody o vzájemné spolupráci s polským protějškem, inspekční organizací UDT (Úřad technické inspekce/ Urząd Dozoru Technicznego).

K dlouhodobým cílům SZÚ patří kromě jiného také spolupráce se zahraničními institucemi, které působí v našem TIC sektoru. Podobná partnerství mají významný přínos nejen pro zaměstnance institucí, ale také pro celý obor zkušebnictví, certifikace a inspekce, a to v podobě výměny informací v oblastech technických norem a předpisů, povinných regulací nebo také laboratorních zkoušek na technických zařízeních.

Kvalita a vývoj všech organizací působících v TIC sektoru má ve svém důsledku naprosto zásadní vliv na bezpečnost na mnoha trzích a oblastech, od průmyslu přes stavební výrobky a provozy až po zdravotnictví, domácnosti nebo spotřební zboží.

Děkujeme za partnerství s UDT. Jsme přesvědčeni, že naše spolupráce povede nejen k rozvoji našich týmů, ale bude mít také pozitivní přínos pro naše zákazníky a ve svém důsledku i pro spotřebitele po celém světě.

 

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace