Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Důležitá aktualizace databáze NANDO

Rádi bychom vás informovali o nedávných změnách v souvislosti s databází NANDO. Novinka se týká začlenění do portálu Single Market Compliance Space, což přináší výhody a zlepšení pro všechny zúčastněné strany.

Co je nového?

Databáze NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), která má důležitou roli v oblasti technické harmonizace a posuzování shody v rámci Evropské unie, nyní udělala další krok směrem k větší efektivitě. Změnou je začlenění NANDO do nově vytvořeného portálu SMCS (Single Market Compliance Space).

Portál SMCS nyní sdružuje elektronické databáze NANDO, ICSMS a Noise a slouží tak jako centrální místo pro informace a informační toky mezi oznamujícími orgány, jmenujícími orgány, akreditačními orgány, oznámenými subjekty, orgány dozoru nad trhem, orgány vzájemného uznávání, komisí a v budoucnu i mezi hospodářskými subjekty, jako jsou výrobci a dovozci.

Jaké jsou výhody?

1. Centralizovaný přístup - Spojením databáze NANDO s portálem SMCS získáváme centralizovaný přístup ke všem relevantním informacím.

2. Zlepšená komunikace - Portál SMCS umožňuje efektivnější komunikaci mezi různými zúčastněnými stranami, což povede k rychlejším a účinnějším řešením v případě otázek nebo problémů.

3. Transparentnost a dostupnost dat - Díky tomuto začlenění budou relevantní údaje více přístupné a transparentní, což přispěje k vyšší důvěře mezi tržními aktéry.

 

Zdroje:

Databáze NANDO – změna v souvislosti se začleněním do portálu Single Market Compliance Space (SMCS) – ÚNMZ (unmz.cz)

EUROPA – Evropská komise – Růst – Regulační politika - SMCS

EUROPA – Evropská komise – Růst – Regulační politika - SMCS

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace