Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Ekodesign a energetické štítkování – nové prováděcí předpisy pro tepelná zařízení

     

 

SZU informuje, že byla právě vydána série nových prováděcích předpisů pro další kategorie tepelných zařízení.

  1. ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva – Nařízení Komise (EU) 2015/1185
  2. energetické štítky lokálních topidel – Nařízení Komise (EU) 2015/1186
  3. energetické štítky kotlů na tuhá paliva a souprav kotlů a ohřívačů, regulátorů a solárních zař. – Nařízení komise 2015/1187
  4. ekodesign lokálních topidel – Nařízení Komise (EU) 2015/1188
  5. ekodesign kotlů na tuhá paliva - Nařízení Komise (EU) 2015/1189

Jedná se o dokumenty, které jsou vlastními prováděcími předpisy jednak směrnice na ekodesign (2009/125/ES), které stanovují základní minimální kritéria vybraných vlastností výrobků, jednak směrnice na energetické štítkování (2010/30/EU), které mají za úkol zatřídit/klasifikovat dosahovanou úroveň vybraných parametrů.

Tyto dokumenty jsou vydávány s předstihem, aby výrobci měli čas se danou problematikou zabývat a předmětné výrobky nově vyvinout či upravit, aby daná kritéria plnili.

Dokumenty jsou volně k dispozici ne webových stránkách eur-lex.europa.eu.

Ministerstvo životního prostředí v současné době otevírá nové výzvy formou takzvaných kotlíkových dotací, které se již opírají o kritéria těchto nových předpisů.

SZU se těmito novými předpisy zabývá již od stádia jejich přípravy a návrhových forem a je schopen poskytnout výrobcům či jiným subjektům plnou podporu při jejich aplikaci.

 

 

obr. energetického štítku kotle na tuhá paliva obr. energetického štítku lokálního topidla

 

a

Milan Holomek

e-mail: tel.: mobil:

holomek@szutest.info
+420 541 120 330
+420 724 532 132

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace