Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

EPA - proficiency testing

SZÚ potvrdil své kompetence a může nadále nabízet služby posuzování shody tepelných zařízení jednotlivým zákazníkům a pomáhat jim s uváděním výrobků na americký a kanadský trh.

 Strojírenský zkušební ústav se zúčastnil pilotního projektu mezinárodního porovnání , tzv.“ Proficiency testing“, se zaměřením na prokazování emisních parametrů lokálních topidel a kotlů na tuhá paliva vypsaného  Americkou agenturou na ochranu životního prostředí EPA (United States Environmental Protection Agency.

Toto porovnání bylo zvláštní tím, že bylo po celou dobu dozorováno nezávislým auditorem a to v trvání tří dnů. Kromě subjektů ze severoamerického kontinentu se jej zúčastnily také dva evropské subjekty (dánský a švédský). 

 

Rozsah uznání se vztahuje jak na provádění zkoušek spotřebičů na pevná paliva (biomasa), tak na následnou certifikaci těchto tepelných zařízení určených pro uvádění na americký trh z pohledu dosahované úrovně emisí a energetické účinnosti. Mezi související tepelná zařízení, na něž se toto oprávnění EPA vydané pro SZÚ vztahuje, patří konkrétně ohřívače na dřevo (Wood heaters), lokální ohřívače na dřevo (Residential Wood Heaters), dále teplovodní spotřebiče (New Hydronic Heaters) a rovněž ohřívače vzduchu (Forced Air Furnaces).

Hlavní role SZÚ v rámci tohoto uznání spočívá v zásadě v provádění zkoušek dle souvisejících amerických norem a metodik a v následném vyhodnocování (tj. certifikaci) těchto zkoušek vč. provádění auditů kontroly kvality u výrobce.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace