Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

EU chystá nové nařízení o strojních zařízeních

Rada EU a Evropský parlament připravují nové nařízení o strojních zařízeních. To v blízké budoucnosti nahradí dosavadní strojní směrnici (2006/42/ES), která má za cíl zvýšit úroveň bezpečnosti strojů pro uživatele a pracovníky v Evropě.

Nová pravidla mají zahrnovat požadavky na design, konstrukci a zkoušení strojů, stejně jako požadavky na poskytování informací o bezpečnosti strojů pro uživatele. Chystané nařízení znamená například zavedení povinného posouzení rizik plynoucích z použití tzv. „rizikových skupin“ strojních zařízení (6 kategorií strojních zařízení) třetí nezávislou stranou.

Nařízení také vyrovnává pozici tištěné a elektronické dokumentace. Digitální návody se stanou standardem, přičemž tištěné návody budou zachovány pro zákazníky, kteří nemají k digitální kopii přístup.

Veškeré požadavky jsou v současnosti ve fázi konzultací a jejich finální podoba bude zveřejněna během následujících měsíců. Jako koordinační Notifikovaná osoba pro ČR vývoj situace ohledně nového nařízení sledujeme a budeme Vás průběžně informovat o všem důležitém na našich webových stránkách a LinkedIn profilu.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace