Informace pro certifikované osoby a kvalifikované specialisty v oblasti BOZP a dalších oborech

 

Vzhledem k personální změně na pozici manažera školení a vzdělávání v SZÚ (paní Dana Prášková není zaměstnankyní SZÚ od 1. 11. 2017) se objevuje velké množství dotazů na navazující školení a spolupráci a na platnost vydaných osvědčení a certifikátů školeným osobám. Rádi bychom vše uvedli na pravou míru

Strojírenský zkušební ústav pokračuje v dosavadní činnosti v celém rozsahu. Veškeré akreditace a certifikační schémata jsou vydané na SZÚ. Jde o následující funkce:

 • Svářeč (STS) - ČSN EN 287-1:2012
 • Svářeč (STS 1) - ČSN EN ISO 9606-1:2014
 • Svářečský operátor/svářečský seřizovač (SOS)
 • Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik - zkušební komisař obsluhy (manipulačních) motorových vozíků (ZKOMV)
 • Lektor-školitel BOZP (LŠBOZP)
 • Kontrolní technik, provádějící technické kontroly manipulačních vozíků (KTKMV)
 • Odborný znalec bezpečnosti práce a prevence rizik - instruktor obsluhy (manipulačních) motorových vozíků (IOMV)
 • Technik pro provádění kontrol a zkoušek vyhrazených technických zařízení - revizní technik (RT)
 • Elektrotechnik elektrických zařízení (EEZ)
 • Mechanik šroubových spojů (MŠS)
 • Odpovědný technik šroubových spojů (OTŠS)
 • Ověřování odborné způsobilosti fyz. osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb
 • Ověřování odborné způsobilosti fyz. osob k činnostem koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb
 • Ověřování odborné způsobilosti fyz. osob pro funkci Kominík – revizní technik spalinových cest (36-024-H)
 • Podrobné informace o jednotlivých schématech naleznete na https://www.szutest.cz/certifikace-osob/

SZÚ ubezpečuje všechny klienty, že se pro ně oproti dosavadní praxi nic nemění:

 • vydané osvědčení i certifikáty zůstávají v platnosti
 • realizujeme školení a zkoušky
 • vydáváme osvědčení a certifikáty
 • navazující spolupráce pokračuje ve stávajícím režimu

 Novým manažerem školení a vzdělávání SZÚ je Ing. Radka Patloková, na kterou se obracejte s dotazy ohledně školení a certifikace osob:

Ing. Radka Patloková
Manažer školení a vzdělávání

e-mail: tel.: mobil:

radka.patlokova@szutest.cz
+420 541 120 359
+420 702 013 685

Těšíme se na spolupráci v nastávajícím roce 2018.