Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Konsorcium korejských firem v SZÚ

SZÚ hostil konsorcium korejských firem v čele s S-Fuelcell, přední vývojovou a výrobní společností vodíkových palivových článků.    

Ve dnech 7.-9. února 2023 se Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) stal místem setkání konsorcia korejských firem v čele s S-Fuelcell, Dong-A Fuelcell a dalších zástupců odborné korejské veřejnosti.

Kromě výše zmíněných výrobců palivových článků se jednání účastnili např. také odborníci z Korea Institute of Energy Resarch, Dongguk University či Kyungpook National University. Tato jednání probíhala v návaznosti na dlouhodobé zkoušky palivových článků v SZÚ, přičemž náš podnik následně posuzoval také shodu těchto kogeneračních zařízení pro jednotný trh EU.

Během jednání členů konsorcia představili zástupci SZÚ všem přítomným odborníkům z Koreje naše služby a seznámili je s tradicí i aktuálním rozsahem našich služeb nejen na evropském kontinentu.

Nedílnou součástí všech doprovodných schůzek korejských firem bylo také jednání s českou firmou Hutira, kterou jsme pro naše korejské partnery zajistili prostřednictvím našeho dlouholetého partnera RHK Brno.

Firma Hutira je dynamická společnost, která nabízí komplexní řešení v řadě oborů a na českém trhu se zaměřuje zejména na oblast plynárenství a vodárenství, konkrétně na výrobu regulačních zařízení, výrobu technologií na efektivní hospodaření s vodou a distribuci plynárenských a vodárenských produktů. Naši korejští partneři ocenili zejména plynárenskou sekci firmy Hutira zaměřenou na úpravu bioplynu na biometan a jeho následné využití. Zvláštní dík patří panu řediteli Radku Kundratovi z vedení HUTIRA s.r.o., jakož i paní Monice Zitterbartové, výkonné ředitelce HUTIRA green gas specializující se, v rámci značky HUTIRA, na technologii na výrobu a vtláčení biometanu, za jejich laskavé přijetí celé korejské delegace v sídle jejich brněnské firmy a taktéž za velmi profesionální prezentaci a diskuzi o potenciálních možnostech další spolupráce v oblasti plynu a vodíku.

Pan Chan Choi, zástupce našeho korejského partnera SZU Korea, který byl v SZÚ v Brně po celou dobu osobně přítomen, poskytl při všech jednáních neocenitelnou pomoc a tlumočnické služby.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace