Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Mezinárodní konference BOZP BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ A EVROPSKÝ SEMINÁŘ NOVÉ INVESTICE V RÁMCI AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

     

Mezinárodní konference BOZP

BEZPEČNÉ PRACOVIŠTĚ

A

EVROPSKÝ SEMINÁŘ

NOVÉ INVESTICE V RÁMCI AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

 

Ve dnech 18. května až 20. května 2016 se konala ve slovenské Bojnici mezinárodní konference BOZP „Bezpečné pracoviště“ a evropský seminář: „Nové investice v rámci automobilového průmyslu."

Této konference se za SZÚ zúčastnili:

Ing. Jaroslav Šrámek, p. Jan Červený, paní Dana Prášková.

Konference byla zaměřena na požadavky bezpečnosti práce na staveništích, na dokumentaci BOZP při výstavbě, bezpečné užívání stavby, dobrou praxi při výstavbě AE Mochovce. Účast ISHCCO (Mezinárodní komora koordinátorů bezpečnosti práce) na kampani EU – OSHA popsal pan Richard Habgood – prezident této komory.

Vliv globalizace a změny civilizace na proces řízení přednesla paní Krystyna Lešniak – Moczuk z Polska. Řízení bezpečnosti v motorismu v Polsku přednesl Arkadiusz Lešniak – Moczuk.

V rámci evropského semináře „Nové investice v rámci automobilového průmyslu“ přednesl v bloku přednášek „Dobrá praxe – bezpečnost technických zařízení“ svůj příspěvek zástupce SZÚ p. Jan Červený. Svoje vystoupení nazval „Návaznost vyhodnocování rizik strojních zařízení a technologických celků u zaměstnavatele na vyhodnocení a minimalizaci rizik výrobcem.“

Během akce došlo k několika neformálním setkáním. Např. s Bc. Vladimírem Mílkem – předsedou Společné vize ČR s Ing. Mojmírem Klasem CSc. ze znalecké kanceláře BOZP, Ing. Jánem Doničem, jednatelem BOZPO, s.r.o., Ing. Helenou Rybnikárovou z IVBP Slovensko. Ze strany IVBP Slovensko došlo k pozvání zástupců SZÚ Brno na podzimní seminář BOZP se žádostí na přednesení odborného příspěvku, pravděpodobně se zaměřením na pravidla BOZP na robotizovaných pracovištích.

 

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace