Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Mítink Evropské asociace tepelných čerpadel - sekce značka kvality EHPA QL.

     

SZU hostil ve dnech 23. 9. a 24. 9. 2014 mítink Evropské asociace tepelných čerpadel
sekci značka kvality EHPA QL.

Mítink byl situován na velmi reprezentativním místě v Praze na Hradčanském náměstí.

Praha byla zvolena z důvodu snadnější dopravy pro všechny zúčastněné.

Hlavními body jednání byla jednak metodika zkoušek tepelných čerpadel (TČ) pro značku kvality EHPA QL a dále pak tkz. Certifikační schéma TČ.

Pracovní skupina (TWG) usilovně pracuje na zapracování nových požadavků – sezónní energetické účinnosti do stávající metodiky, aby se poté stala kompatibilní s přicházející novou legislativou na Ekodesign a Energetické štítkování TČ.

Certifikačním schématem je myšlen ucelený proces kontroly vycházející jednak ze zkušební metodiky EHPA QL a dále z provádění pravidelných dohledů nad kvalitou výroby, kontroly zajištění servisu, náhradních dílů atp. Certifikační schéma svým způsobem nahrazuje absenci harmonizovaných požadavků pro tento druh stavebních výrobků.

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace