Dne 15.12.2016 hostil SZU v prostorách svého sídla v Brně delegaci korejského státní podniku KGS (Korea Gas Safety Corporation), kterou vedl pan Sungmoon Kim, výkonný ředitel plynové sekce KGS. Představitelé obou společností, byť se jednalo jen o krátkou návštěvu, si vyměnili základní poznatky a zkušenosti mezi oběma podniky, komentovali některé globální procesy současnosti a naznačili, že dobré a pevné pouto spolupráce mezi SZU a KGS, vytvořené rovněž za přispění našich partnerů ze SZU Korea, bude i nadále s náležitou péčí rozvíjeno

Fotogalerie - Návštěva KGS v SZU v Brně 15.12. 2016