Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Harmonizace normy EN 16510

Dne 7. listopadu 2023 došlo k dlouho očekávané citaci norem řady EN 16510 a jejich příloh v Úředním věstníku Evropské unie.

Revidované normy nově obsahují metody měření emisí NOx, uhlovodíků (OGC) a prachových částic (PM). Změny se také týkají měření nejmenších bezpečných vzdáleností, specifikace pro klasifikaci uzavřených spotřebičů dle těsnosti, energetickou účinnost a označování energetické třídy a sezónní účinnosti vytápění a základních charakteristik souvisejících s environmentální udržitelností.

Emisní limity pro prachové částice (PM), NOx, uhlovodíků (OGC) a CO a sezónní energetické účinnosti byly přizpůsobeny požadavkům již dřívějšího nařízení o Ekodesignu (EU) 1185/2015.

Harmonizace se týká těchto částí - v PDF ke stažení zde.

Pozn.: Příloha prEN 16510-2-5 Spotřebiče s pomalým uvolňováním tepla (Akumulační kamna) na harmonizaci teprve čekají (fáze návrhu a připomínkování).

Jak je z výše uvedené tabulky zřejmé, období koexistence (přechodné období) bylo Evropskou komisí stanoveno na 2 roky a to do 9. listopadu 2025. Během této doby mohou být výše uvedené produkty stále na trhu na základě původních zkušebních zpráv, výrobních štítků a norem.

Od 9. listopadu 2025 musí být však výše uvedené stavební výrobky označeny CE na základě typových zkoušek v souladu s platnou částí EN 16510. O tyto změny je možné zažádat naši akreditovanou laboratoř, která je na tyto technické a legislativní změny připravena.

Pro tuto aktualizaci “přepis” původní dokumentace je možné využít i dříve naměřená data (zkušební zprávy), pokud splňují určitá kritéria, jako například:

Toto nejsou (prozatím) všechna kritéria pro možnost využití historických dat. Je to stále předmětem návrhu výboru notifikovaných osob SG03WG2, kterého se účastníme a situaci pro Vás bedlivě sledujeme.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace