Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Nová kancelář SZÚ v Žilině

     

Ke dni 1. 6. 2014 Strojírenský zkušební ústav otevřel svou kancelář v Žilině na Slovensku.

SZU Slovensko:

Oprávněná právnická osoba (OPO), která má oprávnění k ověřování plnění požadavků bezpečnosti technických zařízení. Oprávnění č. 000001-12 vydal Národný inšpektorát práce (NIP) v Košicích ve smyslu zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - §14.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace