Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Nová pravidla pro posuzování shody výrobků v zemích Celní unie (Ruská federace, Kazachstán a Bělorusko)

     

V Celní unii, kterou tvoří Rusko, Bělorusko a Kazachstán, platí v současné době nový systém posuzování shody výrobků v souvislosti s jejich uváděním na trh. V platnosti již je řada technický předpisů (reglementů) Celní unie, podle kterých se postupuje ve všech uvedených zemích při posuzování shody výrobků.

Firmy vyvážející do tohoto prostoru musí mít své výrobky vybaveny certifikátem Celní unie nebo registrovanou deklarací. Výrobky takto posouzené budou označeny etiketou EAC.

Povinnost certifikace nebo registrovaného prohlášení (deklarace) závisí na typu výrobku a zamýšlenému určení. Zda výrobky podléhají povinné nebo nepovinné certifikaci nebo povinné deklaraci, lze identifikovat podle čísla celního sazebníku (HS kódu), jakož i klasifikačního číselníku (OKP ) platného pro Celní unii.

Certifikáty a deklarace Celní unie jsou vystavovány pouze na subjekt Celní unie.

Certifikáty vydané podle předchozích předpisů pozbývají svou platnost k 15. 3. 2015.

 

 

Informace o nabízených službách SZÚ pro Celní unii

//www.szutest.info/certifikace-a-exportni-podpora-pro-rusko-ukrajinu-a-celni-unii/

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace