Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Nové nařízení o strojních zařízeních přijato Evropskou radou

Evropská rada udělila dne 22.5.2023 konečné schválení legislativního aktu - přijala nové nařízení o strojních zařízeních.

Jedná se o další krok v aktualizaci původní směrnice o strojních zařízeních z roku 2006 transformované do podoby nařízení. Cílem nového nařízení je zvýšit bezpečnost a zdraví pracovníků obsluhujících strojní zařízení v Evropské unii.

Dalšími kroky budou:

- Podpis ze strany předsedů Rady a Parlamentu EU

- Zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie

- Vstoupení v platnost - po 20 dnech od zveřejnění

- Přechodné období 42 měsíců

Předmětné nařízení bylo vyhlášeno v OJ a aktuálně vyšla jeho tisková oprava. Účinnost od: 4. července 2023

Oprava nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2023/1230 ze dne 14. června 2023 o strojních zařízeních a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES a směrnice Rady 73/361/EHS (Úřední věstník Evropské unie L 165 ze dne 29. června 2023)

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32023R1230R(01)

Odkaz na nejnovější nařízení: zde 

Zdroj: www.consilium.europa.eu

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace