SZÚ má nové propagační video zkušebny otopných těles.

Za jeho sestříhání děkujeme kolegovi Jakubu Dohnalovi