Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Noví zahraniční obchodní zástupci SZU

     

Noví zahraniční obchodní zástupci SZU

V souvislosti s novým rozvojem obchodní spolupráce a kontinuálním úsilím SZU o rozšíření řad svých obchodních zástupců ve světě proběhla další řada školení určeného pro nové zahraniční obchodní zástupce SZU, s nimiž byla uzavřena dohoda o spolupráci. Konkrétně se jedná o novou spolupráci s panem Yasserem Ghanemem z Egypta, dále s panem Soroushem Arvandem z Íránu a konečně také s panem Davidem Zhouem z Číny a jejich týmy. Nově bude SZU zastupován v Íránu, přičemž naše již rozvíjené zastoupení v Číně a v Egyptě bude také patřičně smluvně stvrzeno.

Jednotliví obchodní zástupci se budou také podílet na vzniku nových jazykových verzí našich prezentací, konkrétně v arabštině, v perštině a v čínštině, k čemuž částečně došlo již nedávno při vytváření nového videa SZU spolu s titulky.

Našim novým obchodním zástupcům, kteří budou zastupovat naše zájmy a šířit dobré jméno SZU ve světě, přejeme vše dobré, mnoho úspěchů a rychlý růst.

Vítejte v týmu SZU!

 

 

Mr. David Zhou

Vedoucí obchodního zastoupení SZÚ v Číně

 

Mr. Soroush Arvand

Vedoucí obchodního zastoupení SZÚ v Íránu

Mr. Yasser Mohamad Ali Ghanem

Vedoucí obchodního zastoupení SZÚ v Egyptě

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace