Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Nový člen dozorčí rady

     

SZÚ má nového člena dozorčí rady, jímž se stal rektor VUT prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. Do této funkce byl jmenován ministrem průmyslu a obchodu s účinností od 20. 2. 2017.

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.

V roce 1976 absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor konstrukce a dopravní stavby. V letech 1980 až 1986 vystudoval matematickou informatiku na Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně. Od roku 1980 je zaměstnán na VUT v Brně. Ve vedení Fakulty stavební byl od roku 1997 do roku 2010 nejprve jako proděkan a potom 2 volební období jako děkan fakulty. V roce 2010 byl jmenován do funkce prorektora pro strategický rozvoj VUT a od února 2014 je rektorem VUT v Brně.

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace