Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Nový ředitel odštěpného závodu v Jablonci nad Nisou

Novým ředitelem pobočky v Jablonci nad Nisou byl od 1. ledna 2021 jmenován Ing. Petr Matoušek. Na této pozici střídá pana Jiřího Malacha.

Ing. Petr Matoušek má bohaté zkušenosti z oblasti certifikace. Jeho dosavadní praxe zahrnovala mimo jiné odpovědnost za certifikaci produktů pro různé regiony, včetně koordinace auditů a testování. Zastupoval Českou republiku v technických komisích ISO TC 127 a CEN TC 151. Účastnil se procesu homologace strojů v různých zemích EU v koordinaci s místními partnery a úřady. V rámci své pozice u předešlého zaměstnavatele řídil naplňování požadavků na produktovou bezpečnost, shodu produktů s legislativou a emise motorů v různých regionech ve světě včetně sledování změn a trendů v této problematice. Je členem českého poradního výboru pro směrnici EU 2006/42/ES (směrnice pro strojní zařízení), dále členem TNK 59. SZÚ zastupuje v komisi Europe Regional Steering Committee (EU RSC) asociace TIC Council.

Přejeme Ing. Matouškovi úspěšné působení na nové pozici.

Zároveň děkujeme panu Jiřímu Malachovi za dlouholetou práci, kterou pro SZÚ vykonal a přejeme mu vše dobré do dalších let. Nadále s námi bude spolupracovat na zakázkové činnosti pro oblast Ruska.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace