Od 1. června 2018 nastupuje do pozice ředitele inspekcí Ing. Lubor Slonek. Na této pozici bude přímo podřízen řediteli podniku Ing. Tomáši Hruškovi.

Pan Ing. Lubor Slonek vystudoval Vysoké učení technické a má přes 30 let zkušeností z oblasti obchodu a řízení týmů v oboru strojírenství. Do SZÚ přichází pan Ing. Slonek po přechozím působení ve firmách ABB, ALSTOM, GE a další.

 

 

aa

Ing. Lubor Slonek
ředitel inspekcí 

e-mail: tel.: mobil:

slonek@szutest.cz
+420 541 120 800
+420 722 169 708