Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Obchodně-vzdělávací mise SZU do Japonska

     

Zástupce SZÚ Michal Dvořáček se koncem května zúčastnil obchodně vzdělávací mise do Japonska, jež se konala pod záštitou EU-Japan Centre. Dvoutýdenní program s názvem „Get Ready For Japan“ (Připravte se na Japonsko) nabízí manažerům z EU jedinečnou příležitost zažít a porozumět kulturním a ekonomickým předpokladům, které vystihují obchodní a technologické úspěchy Japonska SZU se dlouhodobě připravuje na vstup na japonský trh, proto je poznání specifik japonské mentality, tradic, kultury, politiky a obchodního vyjednávání základním a nezbytným předpokladem dalšího úspěchu.

Hlavní přidanou hodnotou této mise bylo bližší seznámení se s rozhodovacími procesy v japonských společnostech a získání hlubšího pochopení jejich stylu vyjednávání a hierarchie.

V rámci probíhající kooperace s našimi korejskými partnery ze SZU Korea byly na místě v Japonsku zrealizovány rovněž dvě obchodní schůzky s firmami TIIS a Liberworks s cílem představit služby SZU Global Network a představit naše úplné portfolio služeb. Při tomto jednání SZU doprovázela paní Angela Park ze SZU Korea.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace