Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Opatření SZÚ ve spojitosti s Covid-19

Situaci spojenou s Covid-19 stále sledujeme a vyhodnocujeme. Přijali jsme řadu opatření, která mají pomoci ke snížení rizika nákazy na minimum. Děláme vše pro to, aby tato opatření měla co nejmenší vliv na chod našeho podniku a běžící zakázky.

Školení pořádána SZÚ byla buď zrušena nebo přesunuta.

Více informací: https://www.szutest.cz/aktuality/opatreni-szu-ve-spojitosti-s-covid-19


Obchodní mise SZÚ do rumunské Ploješti

     

SZÚ se zúčastnil avizované podnikatelské mise pod záštitou RHK Brno, vedené náměstkem primátora statutárního města Brna Jaroslavem Kacerem, při níž navštívil ve dnech 21. - 23.5.2018 rumunskou župu Prahova a její nejvýznamnější město Ploješť

Tato nedávná akce, realizovaná za finanční podpory města Brna v rámci aktivit projektu Centra mezinárodního obchodu, byla spojena s organizací dvoustranných jednání pro navázání přímých vztahů mezi českými a rumunskými partnery, návštěvami vybraných institucí a firem a s projednáním návrhů na možnou vzájemnou spolupráci.

Velvyslanectví České republiky v Bukurešti ve spolupráci s RHK Brno, Obchodní a průmyslovou komorou v Ploješti a městem Brnem připravila pro účastníky této mise rovněž ekonomický seminář s prezentací obchodních a investičních možností, jak v České republice, tak v Rumunsku. Nechyběla ani dvoustranná jednání se zástupci města Ploješť a župy Prahova.

SZÚ zastupoval vedoucí zahraniční spolupráce Michal Dvořáček a místní obchodní zástupce Maxim Emil. Díky našemu zástupci SZÚ zaznamenal nárůst rumunských zakázek v celé řadě oborů a značně zintenzivnil nabídku svých služeb na tomto teritoriu.

Stěžejním bodem obchodního fóra, konaného v prostorách Obchodní komory v Ploješti, byla řada bilaterálních jednání s rumunskými výrobci a zákazníky, při nichž jsme uplatnili výhodu a schopnost komunikace v rumunštině.

 

Z tisku:

 

https://cciph.ro/2018/05/acord-de-cooperare-cu-cci-brno-cehia/

 

Odkazy:

 

http://www.rhkbrno.cz/sluzby/podpora-obchodu/centrum-mezinarodniho-obchodu/5216-rumunsko-obchodni-mise