Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Personální změna na pozici ekonomicko – provozní ředitel

     

Od 1. ledna 2015 střídá Ing. Jiřího Rozsívala, MBA na pozici ekonomicko – provozního ředitele Ing. Hana Šmardová. Na této pozici bude přímo podřízena řediteli SZÚ Ing. Tomáši Hruškovi.

Paní Ing. Hana Šmardová vystudovala Mendelovu universitu - Provozně ekonomickou fakultu (obor Manažersko-ekonomický) a má více než patnáctiletou zkušenost v oblasti auditingu a účetnictví. Působila na pozicích manažera auditu a externí pozici finančního manažera ve firmě BDO CA s.r.o. Má detailní znalost české daňové soustavy, účetních standardů, pravidel a příslušné legislativy ČR.

Ing. Hana Šmardová
ekonomicko - provozní ředitelka

e-mail:
tel.:

 

smardova@szutest.info
+420 541 120 220

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace