Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Požadavky na ekodesign pro kotle na tuhá paliva (od 1.1.2020) a lokální topidla na tuhá paliva (od 1.1.2022)

     

Požadavky na ekodesign pro kotle na tuhá paliva (od 1.1.2020)
a lokální topidla na tuhá paliva (od 1.1.2022)

Dne 13. října 2014 zástupci členských států EU na jednání regulačního výboru pro ekodesign přijali požadavky na ekodesign pro kotle na tuhá paliva (od 1.1.2020) a lokální topidla na tuhá paliva (od 1.1.2022).

Podle tohoto rozhodnutí budou muset od 1.1.2020 kotle na tuhá paliva vyhovovat emisním limitům na úrovni 5. třídy dle normy EN 303-5:2012.

Článek na TZBinfo - Směrnice o Ekodesignu pro kotle a kamna na tuhá paliva

 

KOTLE NA TUHÁ PALIVA

požadavky na kotle od 1. 1. 2020

sezónní energetická účinnost vytápění

75% pro kotle o výkonu ≤ 20 kW

77% pro kotle o výkonu > 20 kW

pevné částice (PM)

40 mg/m3 pro automaticky provozované kotle

60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle

organické plynné sloučeniny (OGC)

20 mg/m3 pro automaticky provozované kotle

30 mg/m3 pro manuálně provozované kotle

oxid uhelnatý (CO)

500 mg/m3 pro automaticky provozované kotle

700 mg/m3 pro manuálně provozované kotle

oxidy dusíku (NOx)

200 mg/m3 pro kotle na biomasu

350 mg/m3 pro kotle na fosilní paliva

Pozn.: všechny emisní limity jsou uváděny při 10% podílu O2

 

LOKÁLNÍ TOPIDLA NA TUHÁ PALIVA

požadavky na topidla od 1. 1. 2022

otevřená

uzavřená (+sporáky)

peletová

sezónní energetická účinnost vytápění [%]

30

65

79

PM - pevné částice: HF [mg/m3] / DT [g/kg]*

50 / 6

40 / 5

20 / 2,5

OGC - organické plynné sloučeniny [mg/m3]

120

120

60

CO - oxid uhelnatý [mg/m3]

2000

1500

300

NOx - oxidy dusíku [mg/m3]

200 / 300**

200 / 300**

200 / 300**

Pozn.: všechny emisní limity jsou uváděny při 13% podílu O2

*) volitelná metodika měření obsahu PM ve spalinách:

HF … vyhřívaný filtr

DT … ředicí tunel

* *) emisní limit NOx pro lokální topidla na biomasu / fosilní paliva

 

 

Bližší informace vám poskytnou:

Ing. Stanislav Buchta
Vedoucí oborové skupiny kotle a průmyslová tepelná zařízení
tel.: +420 541 120 450
mobil: +420 724 368 668
e-mail: buchta@szutest.info

Ing. Jiří Dvořák
zkušebna tepelných a ekologických zařízení - lokální topidla
tel.: +420 541 120 400
mobil: +420 602 548 344
e-mail: dvorak@szutest.info

 

 

 

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace