Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Případová studie - přejímací zkoušky průmyslových čerpadel pro společnost Sigma

Představujeme vám případovou studii provedenou k zakázce pro firmu SIGMA GROUP a.s., předního výrobce těžkých průmyslových čerpadel a čerpacích soustrojí. Společnost nám svěřila provedení přejímacích zkoušek, které hrají důležitou roli při prověření kvality a výkonu průmyslového čerpacího agregátu pro jadernou elektrárnu Akkuyu (BLOK 1) Turecko.

Náš tým pod vedením Ing. Antonína Kolbábka, Ph.D. úspěšně realizoval přejímací zkoušky čtyř hydrodynamických čerpadel typu A600-HVBW-1080-90-D1-180-FE s elektromotorem.

Provedli jsme testování a vyhodnocení různých aspektů čerpadel - hydraulické výkonové parametry a měření a hodnocení vibrací.

Přejímací zkoušky prováděné třetí stranou – nezávislým akreditovaným subjektem zaručují výrobním společnostem:

  1. Nestranné zhodnocení - Externí akreditovaný subjekt se řídí přesnými normami a postupy, což zajišťuje nestranné zhodnocení výrobků bez jakýchkoliv vlivů ze strany výrobce. Může sloužit k porovnání výsledků zkoušek s jinými subjekty, což přináší transparentnost.
  2. Důvěryhodnost výsledků - Třetí strana, která je nezávislá a akreditovaná, není zainteresovaná na výsledcích testů. To zajišťuje objektivitu a nezávislost hodnocení, což je klíčové pro důvěryhodnost výsledků.
  3. Ověřenou kvalitu - Přijetí nezávislé třetí strany pro provádění přejímacích zkoušek může sloužit jako externí ověření kvality výrobků. To může poskytnout zákazníkům důvěru, že výrobky prošly nezávislým a odborným hodnocením.
  4. Zákaznickou důvěru - Zákazníci obvykle více důvěřují výrobkům, které prošly zkouškami nezávislého subjektu, což může vést k posílení image značky a větší důvěře ze strany obchodních partnerů a zákazníků.
  5. Konkurenceschopnost - Zapojení nezávislé třetí strany může poskytnout výrobcům silné záruky objektivity zkoušek, vysoké kvality jejich výrobků a transparentnosti procesů, což jsou klíčové faktory pro konkurenceschopnost na trhu.

„V SZÚ se primárně zaměřujeme na certifikaci specifické zakázkové výroby.” Ing. Antonín KOLBÁBEK, Ph.D., Manažer sekce Hydraulická a tlaková zařízení

Jsme hrdí, že jsme spoluprací na této zakázce součástí tohoto zajímavého průmyslového odvětví.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace