Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Připravujeme se na obchodní misi do Rumunska

     

Dne 10. 5. 2018 se v prostorách Regionální hospodářské komory v Brně uskutečnil seminář s cílem připravit vhodné podmínky pro plánovanou obchodní misi tuzemských firem do Ploješti v Rumunsku, která je realizována pod záštitou města Brna.

Význam tohoto Semináře byl o to větší, že se osobně zúčastnil i pan Sorian Toader, obchodní atašé a současně vedoucí obchodní sekce rumunského velvyslanectví v České republice Ten kromě jiného také naznačil, jaký je hospodářský potenciál Rumunska, a dále popsal aktuální podobu česko-rumunských bilaterálních vztahů. Poté došlo ke krátkému představení účastníků obchodní mise, včetně Strojírenského zkušebního ústavu, který na Semináři zastupoval Michal Dvořáček, vedoucí zahraniční spolupráce SZÚ.

Za RHK Brno jednání vedl jeho ředitel – pan Čeněk Absolon.