Ředitel SZÚ Ing. Tomáš Hruška potvrdil ve volbách pozici člena CEOC Board of Directors (řídícího výboru). Volby proběhly v rámci Valného shromáždění CEOC, které se konalo tento týden ve francouzském Lyonu. Valné shromáždění hostil Apave Groupe v rámci oslav 150 výročí od založení.

CEOC je mezinárodní asociace zkušebních, inspekčních a certifikačních organizací se sídlem v Bruselu (www.ceoc.com).

foto - ceoc Lyon 2017/05