Byla nám rozšířena akreditace DVGW  o oblast takzvaných sanitárních armatur a můžeme Vám tak nabídnout certifikaci DVGW pro širší okruh výrobků.

Díky certifikaci DVGW budou vaše výrobky konkurenceschopnější při uvádění na trhy všech německy mluvících zemí. Vzhledem k tomu, že zkoušky jsou prováděny v našich zkušebnách a příslušný certifikát kvality je vystavován v certifikačním místě v Bonnu, tak se podstatně snížila časová i finanční náročnost celého procesu.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

 

Kontakt:

 

 

 

Ing. Petr Mašek

e-mail: tel.: mobil:

masek@szutest.cz
+420 541 120 200
+420 602 766 492