Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Rozšíření oprávnění SZÚ o řadu norem EN 16510

Oznamujeme, že jsme aktuálně jednou z prvních evropských laboratoří, které jsou oprávněny vydávat zkušební protokoly podle normy EN 16510. Stalo se tak po obdržení notifikačního oznámení od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Oznámení se týká následujících stavebních výrobků:

ČSN EN 16510-2-1 Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-1: Kamna

ČSN EN 16510-2-2 Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-2: Vestavné spotřebiče včetně krbových vložek

ČSN EN 16510-2-3 Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-3: Sporáky

ČSN EN 16510-2-4 Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva - Část 2-4: Teplovodní kotle pro domácnost - Jmenovitý tepelný příkon do 50 kW

ČSN EN 16510-2-6 Mechanicky pomocí dřevěných pelet napájených pokojovými topidly, vestavnými spotřebiči a sporáky

 

Řada norem EN 16510 nahrazuje normy ČSN EN 13240, ČSN EN 13229, ČSN EN 12815, ČSN EN 12809, ČSN EN 14785.

 

Od 9. listopadu 2025 musí být výše uvedené stavební výrobky označeny CE na základě typových zkoušek v souladu s platnou částí EN 16510.

O tyto změny je možné zažádat naši akreditovanou laboratoř, která je na tyto technické a legislativní změny připravena.

Pro tuto aktualizaci “přepis” původní dokumentace je možné využít i dříve naměřená data (zkušební zprávy), pokud splňují určitá kritéria, jako například:

§ Alespoň 3 testovací cykly (z toho 2 po sobě jdoucí).
§ Naměřená data (emise, účinnost) v souladu s nařízením o Ecodesign-EN16510.
§ Údaje o tepelném výkonu v každém zkušebním cyklu musí být v rozmezí 10% od průměrné hodnoty (směrem nahoru jsou odchylky (již) nepřípustné).
§ Hmotnost paliva cyklu při měření nejmenších bezpečných vzdáleností musí být nejméně 150% dávky paliva jmenovitého výkonu.
§ …atd.


Pro vice informací, či objednání certifikace dle EN 16510 nás neváhejte kontaktovat.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace