Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Seminář INTERREG VOPES

Zástupce SZÚ Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D. přednášel na odborném semináři INTERREG.

Náš kolega, Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D. se zúčastnil jako přednášející odborného, dvoudenního semináře INTERREG (16.-17. 1. 2020). Jedná se o seminář pro vzdělávání, výzkum a spolupráci se zaměstnavateli v oblasti energetických systému a TZB. Náš kolega přednesl svůj příspěvek, ve kterém posluchačům představil podnik Strojírenský zkušební ústav, s. p., a popsal, jak podnik spolupracuje s blízkým Vysokým učením technickým v Brně.

 

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace