Dne 22.5. a 29. 5. 2015 proběhl v SZÚ seminář první pomoci, který pro naše zaměstnance zajistil Bc. Aleš Vosáhlo ze společnosti Sinea www.sinea.eu. Byly představeny základní postupy poskytnutí první pomoci při různých stavech zraněného

Galerie - Seminář poskytování první pomoci