Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Setkání s úspěšnými zástupci SZÚ v zahraničí

Ve dnech 26.-27. dubna 2023 proběhlo v SZÚ plánované setkání s vybranými Obchodními zástupci (Agenty SZÚ), kteří v posledním sledovaném období dosáhli nejlepších ekonomických výsledků.

Měli jsme tu čest, že k nám přijeli celkem 4 zástupci SZÚ, kteří reprezentují náš podnik v těchto zemích: v Polsku, v Německu, na Balkáně a v Turecku.

Součástí letošního setkání, které mohlo po delší době proběhnout na osobní úrovni, byla praktická jednání našich Agentů se zástupci zkušeben, jak ze SZÚ Brno, tak ze SZÚ Jablonec. Naši zástupci ocenili dobře zorganizovaný program jednání, který byl zpestřen o návštěvu jižní Moravy a zakončen osobní schůzkou s ředitelem našeho podniku.

Děkujeme Top Managementu SZÚ a rovněž všem, kteří letošní setkání s našimi zástupci připravili. Současně děkujeme Mirjaně (SZU Balkan), Adamovi (SZU Poland), Marcovi (SZU Germany) a Koksalovi (SZU Turkey) za jejich celkový přínos k aktivnímu rozvoji zahraniční spolupráce SZÚ s okolními zeměmi.

Přejeme všem našim zahraničním Agentům mnoho zdaru a dalších dílčích úspěchů, které budou rovněž úspěchem celého SZÚ!

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace