Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Smuteční oznámení

S politováním oznamujeme, že 13. ledna nás navždy opustil dlouholetý kolega, zkušební odborník a hlavně skvělý kamarád Luboš Feigl.