Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

Smutná zpráva

     

S politováním oznamujeme, že nás navždy opustil dlouholetý spolupracovník, vážený zkušebnický odborník a vždy dobře naladěný kolega Ing. Jaroslav Rajlich.