Podpora projektu „Sociální auto 2019“

Stejně jako v minulých letech i letos se SZÚ zapojil do projektu Sociální auto. Zakoupením reklamy přispěl částkou 10 000 Kč na pořízení vozidla Dacia Loker 1,6 pro sdružení Charita Liberec. Slavnostní předání vozu proběhlo 14. 5. za přítomnosti zástupců některých firem zúčastněných na projektu, mezi nimiž byli i zástupci SZÚ.

Níže přidáváme detaily o činnosti sdružení CHARITA LIBEREC:

CHARITA LIBEREC

  • Sdružení působí od roku 1992 pro celý liberecký region tj. region Frýdlantsko, Liberec, Chrastava   - viz obrázek níže. pro tuto oblast zajišťuje zdravotní a pečovatelskou službu  
  • zdravotní služba – certifikované zdravotní sestry, které jsou zaměstnanci Charity, dojíždí do domácností důchodců a nemohoucích osob, poskytují jim základní zdravotní služby jako odběry krve, měření, aj. pro které by museli docházet do ordinací – výkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou
  • pečovatelská služba – pečovatelky dojíždí do domácností nemohoucích pacientů, kde jim pomáhají s mobilitou, základní hygienou, cvičením, domácností, nákupy aj. potřebné služby – tuto službu si pacienti hradí v hodnotě 130 Kč/hod.
  • obě tyto služby umožní nemohoucím lidem, aby mohli svůj život mnohdy dožít v soukromí domova, na místo nemocnic a pečovatelských zařízení
  • dle rozsahu služeb obslouží jedna pracovnice denně 5 – 15 osob, služba probíhá nonstop, takže i během nočních hodin
  • příjmy tohoto sdružení nejsou velké, pečovatelská služba je dotovaná městem, sama by se neuživila
  • zdravotnice a pečovatelky využívají dostupných prostředků (kolo, pěšky, MHD a do vzdálenějších oblastí auta) – do této doby měli pouze 2 vozidla a  jinak využívali pečovatelky svá soukromá vozidla