ITL (Israel Testing Laboratories).  izraelský společný partner jak SZÚ, tak CH4EC, byl trvale schválen ze strany izraelského akreditačního orgánu ISRAC (Israel Laboratory Accreditation Authority) jako izraelský inspekční orgán (Inspection Body) v souladu s normou ISO 17020 pro zařízení na zemní plyn.

SZÚ působí jako zastřešující technický poradce pro společnou platformu ITL / CH4EC / SZÚ, přičemž ITL se díky SZÚ stal prvním schváleným inspekčním orgánem v oblasti inspekce potrubí a zařízení na zemní plyn v Izraeli.