Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

SZÚ členem OHK v Jablonci nad Nisou

     

SZÚ členem OHK v Jablonci nad Nisou

SZÚ se prostřednictvím své pobočky stal členem
Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou.