Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

SZÚ členem projektu iNETME

     

Stali jsme se členy projektu iNETME (International NET for Mechanical Engineering), jehož cílem je podpora většího zapojení vědeckovýzkumných týmů do mezinárodních projektů v oblasti strojního inženýrství

 

Projekt podporuje následující oblasti:

 

Zapojené organizace do projektu:

Vysoké učení technické v Brně – FSI – NETME Centre, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, Technická Univerzita v Liberci, Centrum dopravního výzkumu, Strojírenský zkušební ústav, Český metrologický institut, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vojenský výzkumný ústav

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace