Komplexní služby v oblastech zkušebnictví, inspekce, certifikace a školení

SZÚ členem vodíkové platformy HYTEP

Letošní rok začal v SZÚ velmi dynamicky a v rytmu mnoha změn. Významnou únorovou novinkou je začlenění Strojírenského zkušebního ústavu, s. p. (SZÚ) do platformy HYTEP.

Impluzem SZÚ pro vstup do HYTEPu byl náš dlouhodobý cíl zapojovat se do projektů a certifikací, při nichž se využívají příměsi s vodíkem. Vodík vnímáme jako dynamicky se rozvíjející druh paliv, kterému bude patřit budoucnost.

PROČ SZÚ + HYTEP?

SZÚ si váží členství v HYTEPu, který je významnou odbornou platformou zabývající se tématikou vodíku a přesahující svými aktivitami hranice České republiky, a který vede jednání a rozhovory se státní správou a s dalšími subjekty ovlivňujícími regulatorní prostředí v ČR. Věříme, že naše spolupráce přinese oběma stranám zvýšení informovanosti a zlepšení rozvoje vodíkového hospodářství v naší zemi. SZÚ uzavírá významné koalice s partnery z tohoto oboru i na poli mezinárodní spolupráce našeho podniku. 

CO JE PLATFORMA HYTEP?

Platforma HYTEP vznikla v roce 2006 na popud Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a jejím cílem je rozvoj vodíkového hospodářství v České republice. Více:https://www.hytep.cz.

newsletter

Odebírejte náš newsletter

Novinky ze světa zkušebnictví, inspekce a certifikace