Ve dnech 1. - 5. října nás můžete navštívit na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Zástupci SZÚ se na vás budou těšit v pavilonu Z na stánku č. 51 (stánek MPO, společný s CzechTrade, CzechInvest, API a ÚNMZ).

Otevírací doba veletrhu:

1.- 4. října              9:00-18:00

5.října                    9:00-16:00

 

Ve čtvrtek, 4. 10., v čase 9:30-13:30 se bude konat seminář našeho kolegy, Jiřího Malacha, na téma
Posuzování shody a požadavky na strojní zařízení“. Seminář se bude konat v pavilonu RHK Brno.

Program semináře:

Zákon č. 90/2016 o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh

 • Aktuální legislativa ES a ČR – nový legislativní rámec ES
 • Směrnice ES související s oblastí strojních zařízení ( LVD, EMC)
 • Zákon č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky

NV č. 176/2008 pro strojní zařízení (směrnice 2006/42/ES)

 • Oblast platnosti
 • Oddělení strojnch zařízení a elektrických zařízení nízkého napětí
 • Požadavky na strojní zařízení pro uvádění na trh nebo do provozu
 • Základní požadavky na strojní zařízení
 • Posuzování rizik
 • Technická dokumentace
 • Návod k používání
 • Postupy posuzování shody

Zákon č. 22/1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky

Harmonizované normy

 • Závaznost
 • Rozdělení
 • Příklady často používaných harmonizovaných norem

Fotogalerie: SZU na MSV 2018